EST

Projekti "Kõik inimesed on väärtuslikud!" laiemaks eesmärgiks on ühiskonna sidususe suurendamine, erivajadustega noortele uute innovaatiliste võimaluste pakkumine ning julgustamine osalema aktiivselt igapäevaselt ühiskonna elus.

Projektiga soovime ühiskonda (sh. eriti noori) panna rohkem mõtlema sellele, et ka puuetega noortel on palju oskusi ja tuleks vaadata kaugemale, kui ainult puuet. Otseseks mõjuks on antud projektis osalevate noorte mõttemaailma muutumine - puudega noored näevad, et nad ka saavad asjadest osa võtta ning noored näevad, et puudega noored ei olegi nii palju teistsugused.

Antud projektiga soovime panna noori sh. erivajadustega noori ise aktiivselt ja loovalt kaasa rääkima ühiskonnas ning tähelepanu juhtima sellele, et ka erivajadustega inimesed on täisväärtuslikud kodanikud ja neid ei tohi eemale peletada vaid peaks kaasama erinevatesse tegevustesse ning ühiskonda kuna ka neil on omad oskused.

"Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil ning selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust"

print
Projektist

Projekti raames kaasame puuetega noori erinevatesse tegevustesse, et pakkuda neile võimalusi, mida teised igapäevaselt kasutavad. Antud tegevustega loodame tekitada neis usaldust ja julgust osa võtta projektis plaanitud aruteludest ja koolitusest.

Selleks, et koolinoortele tutvustada neid muresid, millega peavad kokku puutuma erivajadustega noored, viime läbi arutelusid harjumaa koolides ja vabaajakeskustes ning ka viljandis. Arutelude eesmärgiks on panna noori mõtlema sellest, et kõik me oleme erinevad aga samas on kõigil omad oskused.

Projektiga teeme algust augustis, kui alustame rabamatka eeltööga - info laiali saatmisega Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) ja noortekaardi ISIC võimaluste kaudu. Vastavalt rabamatkale registreeruvate erivajadustega noorte vajadustele planeerime rabamatka raja ja pikkuse, transpordi vajaduse ning ka toitlustuse, mille teeme rabas koos noortega ise valmis. Metsa lähme koos loodusteadlasega, kes saab noortele rääkida ka loodusest ja taimestikust ning matka lõpppunktis teeme väikse arutelu, et teada saada mida noored mäletavad.

Septembri kuus viime läbi meeskonna ja projektijuhtimise koolituse kus tutvustame võimalusid kuidas läbi viia projekti, leida ressurssi (sh. erinevad rahastusvõimalused nagu Euroopa noored), luua meeskonda ja toimida meeskonnana. Vastav koolitus on mõeldud eeskätt puuetega noortele aga ka noortele, kes soovivad kaasa aidata projekti läbi viimisele ning tunda õppida projektis osalevaid noori. Osa võtma ootame kuni 25 noort. Ka tutvustame siinkohal vastavat projekti lähemalt ning paneme plaani paika sügiseks, et kes ja kuidas aitab projekti läbi viia, et saaks ka praktilist kogemust.

Oktoobris alustame koolidega koostööd, et saaks minna sealsetele noortele tutvustama erivajadustega noorte muresid ning koos puuetega noortega näitama, et ka neil on väga palju häid omadusi ja oskusi. Ka võtame kaasa materjalid, mille paneme kokku koos projektis osalevate noortega. Kuigi septembrise koolide külastuse ajal jõuame ainult harjumaa koolideni siis kaasame nendesse külastustesse erivajadusega noori. Antud külastustega soovime tõsta koolinoorte teadlikkust erivajadustega noorte väärtuslikkusest.

Septembrisse oleme plaaninud ka loomaaia külastuse, mis on mõeldud tutvustamaks loomade riigis olevat tasakaalu, mida ootame tutvustama Aleksei Turovskit ning oktoobris külastame Ahhaa keskust, et noored saaksid tundma ka teaduslikke eripärasid näiteks gravitatsiooni ja liikumist. Mõlemad tegevused on välja pakutud puuetega noorte endi poolt. Peale mõlemat külastust laseme noortel ise arutelu käigus rääkida teistele, mida nad uut teada said ja kuidas nad omandatud teadmisi saavad kasutada tulevikus, kuna kõik inimesed ju mäletavad eri asju ja kõik koos saame terviku kokku. Mõlemast külastusest ootame osa võtma kuni 25 puudega noort ja nende sõpra.

Kui septembris oleme tutvustamas puuetega noorte muresid harjumaal siis novembris lähme ka kesk eestisse ehk viljandisse. Novembri algul saadame seminari tutvustava info laiali viljandi koolidesse, paneme kinni koha ning koostame teemade loetelu. Seminari suuname noortele ja sellele kuidas om karjääri planeerida.

Motivatsiooni tõstmiseks projektis osalevad puuetega noored viime novembris teatrisse, et nad ka edaspidi oleks aktiivsed ühiskonna liikmed ja hakkaks ise ka projektide mõtteid mõlgutama.

Antud projekti lõpetame detsembris, kui korraldame aktiivsemate noortega koos kõigile projektiga kokku puutunud inimestele ilusa lõpuürituse, kus täname parimaid, koostööpartnereid ning tutvustame kõikidest aruteludest kokku pandud CD/DVD-d, mis on mõeldud õppematerjalina koolidesse jagamiseks ja ka projektis osalenutele mälestusena. Lõpuüritus on plaanitud korraldada Tallinnas ning üritusel pakume toitlustust ja kultuurset kava paari esinejaga.

Kollane Maasikas Küsimused ja vastused: Ragnar Tammeleht - ragnar [ät] meego.ee