EST

Projekti "Kõik inimesed on väärtuslikud!" laiemaks eesmärgiks on ühiskonna sidususe suurendamine, erivajadustega noortele uute innovaatiliste võimaluste pakkumine ning julgustamine osalema aktiivselt igapäevaselt ühiskonna elus.

Projektiga soovime ühiskonda (sh. eriti noori) panna rohkem mõtlema sellele, et ka puuetega noortel on palju oskusi ja tuleks vaadata kaugemale, kui ainult puuet. Otseseks mõjuks on antud projektis osalevate noorte mõttemaailma muutumine - puudega noored näevad, et nad ka saavad asjadest osa võtta ning noored näevad, et puudega noored ei olegi nii palju teistsugused.

Antud projektiga soovime panna noori sh. erivajadustega noori ise aktiivselt ja loovalt kaasa rääkima ühiskonnas ning tähelepanu juhtima sellele, et ka erivajadustega inimesed on täisväärtuslikud kodanikud ja neid ei tohi eemale peletada vaid peaks kaasama erinevatesse tegevustesse ning ühiskonda kuna ka neil on omad oskused.

"Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil ning selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust"

print
Lõpuüritus

Tänuüritus kõikidele projektis kaasa löönud noortele, tegevusi läbi viinutele ning headele sõpradele.

Ees on ootamas väike etteaste, kõhukinnitus ning palju toredaid inimesi ;)

Aeg: 11.detsember kell 17:00

Koht: Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn 10137)

Muusikalise etteastega astub üles "TRIIN NIITOJA & JOHN 4".

Aitäh kõigile, kes aitasid tegevusi läbi viia ning neile kes tegevustest osa võtsid !

Kollane Maasikas Küsimused ja vastused: Ragnar Tammeleht - ragnar [ät] meego.ee