EST

Projekti "Kõik inimesed on väärtuslikud!" laiemaks eesmärgiks on ühiskonna sidususe suurendamine, erivajadustega noortele uute innovaatiliste võimaluste pakkumine ning julgustamine osalema aktiivselt igapäevaselt ühiskonna elus.

Projektiga soovime ühiskonda (sh. eriti noori) panna rohkem mõtlema sellele, et ka puuetega noortel on palju oskusi ja tuleks vaadata kaugemale, kui ainult puuet. Otseseks mõjuks on antud projektis osalevate noorte mõttemaailma muutumine - puudega noored näevad, et nad ka saavad asjadest osa võtta ning noored näevad, et puudega noored ei olegi nii palju teistsugused.

Antud projektiga soovime panna noori sh. erivajadustega noori ise aktiivselt ja loovalt kaasa rääkima ühiskonnas ning tähelepanu juhtima sellele, et ka erivajadustega inimesed on täisväärtuslikud kodanikud ja neid ei tohi eemale peletada vaid peaks kaasama erinevatesse tegevustesse ning ühiskonda kuna ka neil on omad oskused.

"Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil ning selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust"

print
Viljandi seminar

Lähme külla Viljandi noortele ja vaatame kuidas on Lõuna-Eestis lood tolerantsusega. Koostööd teeme antud seminari raames Viljandi Noortefoorumiga, kus toome põhiteema juurde ka tolerantsuse küsimuse.

Noortefoorumi põhiteema on noorteosalus nö panustamine ühiskonda, kodukoha arendamisse- aktiivsus, ettevõtlikkus, vabatahtlikkus jne.
Meiepoolne mõte on selles, et ei ole tähtis milline on sinu füüsiline seisund, päritolu jne. kes tahab see saab alati panustada...

Noortefoorumil toimuvad sõnavõtud avaliku elu tegelaste poolt,
koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga Osaluskohvik
ning palju muid huvitavaid tegevusi!

Hei noor, kes sa elad Viljandimaal ja selle ümbruses - tule sinagi kohale ning võta kaasa vähemalt üks oma sõber ;)

Koht: Viljandi

Aeg: 8. november

Lisainfo: http://majakas.info/osale-kindlasti/

Eesti Noorteühenduste Liidu maakondlike osaluskohvik Viljandimaal

Viljandimaa Noortekogu korraldab Viljandis maakondliku Osaluskohviku.

Aeg: 8. november, kell 12:30-20:30

Osaluskohviku ajakava

12:30 Kogunemine, tervituskohv.
13:00 Avasõnad. Tervitussõnad, maavanem
13:30 Lauri Pedaja
14:30 Kätlyn Jürisaar ja August Kitzbergi nim. Gümnaasiumi direktor
15:00 Otsustamisel...
15:30 Turovski
15:45 Paus
16:15 Osaluskohviku meetodi tutvustus ja arutelud
16:30 Osaluskohvik
18:00 Paus
18:30 Teemade kokkuvõtted, lõpusõnad
19:30 Hardo Aasmäe
20:00 Tunnustusüritus
Muusikalised etteasted (noortebändid)

Teemad

1. Sport, huviharidus ja -tegevus: igaühe võimalus või väheste eralõbu?
2. Noorteinfo: pilgeni täis seinad ja postkastid ning tühjad üritused?!
3. Noored noorsootöös ehk noortele, noortega ja noorte poolt?
4. Põlvkondadevaheline solidaarsus: kuidas koos elada ja tegutseda?
5. Noored koolis: kas õpimasinad või koolipere võrdväärsed liikmed?
6. Noored tööturule!
7. Transpordikorraldus kiipkaartidega
8. Õnnelik kooliaeg

Kollane Maasikas Küsimused ja vastused: Ragnar Tammeleht - ragnar [ät] meego.ee