Noortelaager 2013

2013 aasta juuli kuus sai läbi viidud pea nädala ajaline noortelaager pigem liikumisharrastusega sina peal olevatele noortele. Laager sai tehtud koostöös Tallinna Ülikooli Pedagoogilise seminari paari noorega ning laagrist võttis osa 40 noort. Enamus laagrist osalenud noortest oli pärit Ida-Eestist ning pigem venekeelse kodukeelega peredest. Lisaks venekeelse kodukeelega noortele võtsid laagrist osa ka noored, kes on eestikeelse kodukeelega.

Laagri formaadina oli valitud eelnevalt mitte praktiseeritud formaat ehk oli segatud kaks suunda - sportlik tegevus ning aktiivse ühiskonna liikmena kaasa löömine.
Sportliku poole pealt aitas meid Eesti Spordiselts Kalev, kelle treenerid aitasid läbi viia sportlikke tegevusi ja mänge ning aktiivse ühiskonna liikme tegevused viisime ise läbi.

Kuna noortele oli selline aktiivne ühiskonnas kaasa löömise mõte pigem võõrastav ning tegevused viisime läbi pigem eesti keeles (laagris oli meil meeskonna poolt ka väga hea vene ja eestikeelega liige, kes aitas tõlkida keerulisemates kohtades) siis alguses ei olnud osavõtt väga meelt mõõda neile. Aga mida enam nad said aru kui huvitav see on seda julgemaks nad muutusid ning lõpus ei olnud enam vahet, kes räägib muidu vene või eesti keelt kõik said üksteisega suheldud.

Lisaks suhtlusele said noored väga palju teadmisi teemal kuidas võiks enda elukoha paremaks muutumisele ise kaasa aidata ning mitte lihtsalt pealt vaadata ja hädaldada kui halvasti kõik on. Antud arusaamale aitasid kaasa läbi viidud "Rahvakogu" simulatsioon ning "Varivalimiste" projekti tutvustus ja läbimäng. Ka andsime aruteluks ja läbi mängimiseks erinevate projektide välja mõtlemise ja kirja panemise jne.

Kõike seda toetasid erinevad grupitööd ja õhtused meeskonnamängud. Viisime läbi fotojahi kus tegevuspunktides pidid noored ette antud teemal foto jäädvustama. Ka pidid noored välja mõtlema ette antud asjadega, mis ei ole traditsiooniliselt teatevõistlusega seotud, meeskondliku teatevõistluse, mille tegid ka kõik teised meeskonnad läbi. Lisaks andsime ühel õhtul neil võimaluse ka rammu katsuda projekti tuumikgrupi vastu erinevates mälu, täpsust ning kiirust nõudvates ülesannetes.

Kokkuvõtteks noortelt uurides saime teada, et kuigi algul oli antud laagri suunis väga hirmutav siis lõpus neile väga meeldis ja sellist laagrit peaks kindlasti kordama. Näiteks öeldi tagasisides:

  • Õppisin eesti keelt paremini rääkima ning laager oli suurepärane;
  • Eestlased küll räägivad ruttu, kuid teevad kõike aeglaselt aga laager oli suurepärane;
  • Oleks soovinud rohkem võistlusi näiteks rohkem jalgpalli mängimist koos eestlastega;
  • Õppisin eesti keelt ja laager meeldis aga oleks võinud olla rohkem sportlikke tegevusi;
  • Õppisin eesti keelt aga oleks soovinud rohkem mänge ning laager meeldis kogu hingest. Mul on hea meel, et tulin laagrisse;
  • Meeldisid neljapäeva mängud, neid oleks võinud veel mängida. Meeldis Seikluspark. Laager meeldis;
  • Rohkem mänge ühiselt eestlastega, et nad vähem häbeneksid sõbruneda. Rohkem mänge nagu olid neljapäeval. Mulle väga meeldis laager;
  • Sain uusi kogemusi. Erinevad võistlused õpetasid loogiliselt mõtlema. Sain teada, et pikad teed võivad mulle halba teha;
  • Rohkem mänge. Selliseid nagu kinniseotud silmadega palli püüdmine. Soovin, et selline laager toimuks igal aastal;
Sitemap