Noortelaager 2013

1) Noorte teadlikkuse tõus Euroopa Liidu kodanikuks olemisest ning nende võimalustest selle liikmena. Noorte osaluse võimalustest nende kogukonnas ning Euroopas. Kultuuriline mitmekesisus eelkõige meie riigis ning koostöö võimalikkus ja selle arendamine. Noored leidsid oma vahel sarnasusi. Vähemate võimalustega noored said teadlikumaks, et väga palju on nende endi kätes ning nende majanduslikud võimalused võivad olla taktistuseks, kuid ei pea neid defineerima. Juba väike muutus oma kogukonnas aitab palju eneseteostusele kaasa.

2) Noorte omavahelise suhtluse suurenemine, läbi noortele huvipakkuva tegevuse nende omaalgatuse arendamine. Tuues neile lähemale ja selgemaks, et muutuse elluviimine ei pea olema raske ega seotud ebahuvitava teemaga.

3) Usume, et nende noorte häälekõla, tänu uutele teadmistele ja oskustele, on palju tugevam.

4) Mõningaid teemasid nagu kaasamine tutvustasime noortele läbi mängu, kus nad esialgu ei mõistnud, et õpivad midagi. Kuid järelkohtumisel analüüsisid mängu osasid ning esitasid oma teadmisi kaasamisest. Nende jaoks oli ka uuenduslik, et õppima ei pea ainult koolis laua taga vaid see võib toimuda vabas õhus sportides või suheldes. Ettevõtlikkusele suunasime noori innustades neid sõna võtma kohalikul tasandil ja ellu viima erinevaid tegevusi oma kogukonnas.

5) Täheldasime noortel väga palju muutusi nende sotsiaalsetes oskustes. Väga palju arenes nende avalike esinemisoksus ja esinemisjulgus. Oskus küsida küsimusi ja ise neile koos teistega vastusied leida.

Sitemap