Noortelaager 2013

Projektis osalenud noortele ning ka kogukonnale soovime näidata kui tähtis on omavaheline info jagamine, ning et igaüks meist tunneks oma kultuuri üle uhkust, kuid õpiks tundma ka kohaliku kultuuri. Projekti kaudu saavad noored uusi kogemusi ja teadmisi, mida jagada. Loodame, et pärast projekti lõppu jätkavad eesti keelt mitte koduse keelena rääkivad noored julgemalt eesti keeles suhtlemist oma igapäevaelus ning partnerorganisatsioonides. Koju minnes jagavad noored oma laagri kogemust kodustele ja kohalikele. Läbi erinevate rühmatööde suuname noori koos probleeme lahendama ja üksteistega suhtlema, mille läbi muutuvad noored tolerantsemaks.

Tegevuskavas välja toodud Grupitegevused on seotud otseselt Muukeelsete ja Eesti keelt kõnelevate noorte ühendamisega. Korraldame osaluskohviku, debati ja simulatsiooni. Töötoas anname noortele võimaluse praktiliselt läbi proovida kuidas ühiskonnas suurtele probleemidele paremini tähelepanu tuua ning oma hääl panna paremini "kõlama" igapäevaelus.

Sitemap