Noortelaager 2013

Antud projektis osalevad noored saavad pädevusi kuidas rohkem mõjutad elukeskkonda, välja öelda oma arvamust, esineda ning üldse aktiivselt kõiges kaasa lüüa. Lisaks anname noortele ülevaate sellest, et kuidas koostada meeskonda ning kokku panna projekti, et oma ideed täide viia. Õpitulemuste peegeldamiseks ja hindamiseks võtame kõik arutelud ja koolitused kokku noorte rääkimisega sellest, et kuidas rakendada omandatud teadmisi ning lisaks kasutame õpitud teadmiste kontrolliks erinevaid õhtuseid mänge, viktoriine ja võistlusi.

Iga laagri päev on erinev teema. Noori juhendab alati inimene kes on kursis päeva teemaga. Juhendajaks on person kes omab kogemusi ja teadmisi antud päeva teema osas. Õpikogemusi aitavad toetada veel erinevad debatid, situatsiooni - ja usaldus mängud ning osaluskohvik.

Tuumikgrupile on see väga heaks kogemuseks, sest annab hea noortega töötamise ja nende suunamise kogemuse. Lisaks saavad paljud tuumikgrupi liikmed laagri korraldamise ja erinevate metoodikate kasutamise oskused. Saavad panna ennast proovile töös noortega! Igal õhtul viime läbi noortega arutelud kuidas päev möödus ning mida nad ootavad uuelt päeval. Antud tulemusi lahkame peale iga arutelu tuumikgrupi siseselt ning valmistume uue päeva tegevusteks.
Laagriosalejate õpikogemusi toetavad debatt, osaluskohvik ja erinevad töötoad, kus nad saavad praktiliselt eelnevalt õpitud rakendada. Samuti saavad nad koostöö kogemuse aktiivsete tegevuste käigus kus neil on vaja omavahel olla pidevas suhtluses. Paremaks õpitulemuste välja toomiseks arutleme noortega peale igat tegevust antud tegevuse tähtsusest ja olemusest. Lisaks võtame õhtul kokku terve päeva ja võimaldame neile anda meile päevast omapoolne tagasiside. Tagasisidet selle osas mida noored omandasid saame ka hiljem nendega kohtudes, kui uurime neilt kas nad ja kui palju on kasutanud laagris õpitut.

Sitemap