Noortelaager 2013
"Muukeelsete eesti noorte hääle kõla võimalused läbi liikumisharrastuse"

Projekti laiemaks eesmärgiks on ühiskonna sidususe suurendamine, Ida-Eesti noortele uute innovaatiliste võimaluste pakkumine ning julgustamine osalema aktiivselt elukoha ümberkujundamises. Projekt hõlmab endast noorte- ja liikumislaagrit, kus pigem eesti keelt mitte koduse keelena kõnelevad, kuid sellest aru saavad noored saavad paremini tundma Eesti kultuuri ja aktiivseks kodanikuks olemise võimalusi ning kuidas kõiki võimalusi ära kasutada, et muuta oma võimalusi tulevikus paremini läbi löömiseks. Projekti sihtrühmaks on Ida-Eestist pärit pigem eesti keelt mitte koduse keelena, kuid ka eesti keelt kõnelevad liikumisharrastuse huvilised 7.-9. klassi noored.

Parandamaks nii noorte läbisaamist, kui ka suurendamaks nende suhtlemist oleme plaaninud laagrisse erinevaid arendavaid ja sportlikke tegevusi, millega on lihtne arendada põhilist suhtlemist nagu näiteks: looduses matkamine, pallimängud, ujumine jne.Lisaks oleme plaaninud koolitada noori tasandil kuidas ise oma ideid ja projekte ellu viia selleks oleme plaaninud erinevaid projektide läbi viimise astmete simulatsioone sh. avalikke etteasteid näiteks läbi teatriliste tükkide esitamise. Läbi meeskondlike ühisürituste ja seltskondlike mängude paraneb muukeelsete noorte eesti keele oskus, sest tegevused viiakse läbi küll eesti keeles aga vajadusel on meie meeskonnas ka inimene kes oskab väga hästi vene keelt. Lisaks kõigele muule soovime ka antud laagri käigus tutvustada noortele Lõuna-Eesti kaunist loodust ning kultuuri- ja vaatamisväärsusi.

Antud ideeni jõudsime, kui sattusime koostööd tegema Eesti Spordiselts Kaleviga ühes laagris ning nägime võimalust anda noortele lisaks tervislike eluviiside järgimisele ka teadmisi kuidas aktiivselt kodanikuna oma ümbruskonnas kaasa lüüa ning mõjutada elukohas tehtavaid otsuseid nii, et ka noortega oleks arvestatud. Euroopa Noorte eesmärkide ja prioriteetidega läheb antud projekt hästi kokku, sest selle projektiga paraneb erinevatest kultuuridest noorte arusaam üksteisest ning sellega seoses ka aktiivselt oma ümbruskonnas kaasa löömine. Lisaks kõigele on antud tegevused seotud erinevate liikumisharrastustega, mis toetavad tervislike eluviiside järgi elamist.

Sitemap
© MTÜ Kollane Maasikas