"Tegi pätti" videokonkurss
Harjumaa alaealiste komisjoni videoklippide konkurss noortele

"Tegi pätti 2011-2013"


Konkursil võivad osaleda:
Harjumaa (sh Tallinn) üldhariduskoolide 7-9 klasside nimekirja kantud õpilased.

Eesmärgid:
- panna noori mõtlema oma elu ja ümbritseva keskkonna turvalisuse teemal;
- saada noorte tehtud videote järgi aimu, millised on nende jaoks olulised teemad, mis seonduvad "turvalisuse" märksõnaga;

Ajaline raamistik:
- konkurss kuulutatakse välja iga aasta alguses (info levitamine koolide, noortekeskuste jm infokanalite kaudu, sh plakatid koolidesse ja noorteasutustesse);
- videote saatmise lõpptähtajaks on kevadise koolivaheaja lõpp;
- seejärel asub tööle ekspertgrupp, kes kategoriseerib saadetud videod alateemadesse ja hindab neid;
- konkursi tulemuste teatavaks tegemine toimub noortele orienteeritud minikonverentsi raames peale kevadist koolivaheaega;

Miks peaks noor osa võtma?
- Konkursi auhindadeks on fotokaamerad;

Hindamine:
- Kuna auhindu on mitu siis toimubki hindamine mitmes kategoorias;
- Kvaliteedi osas mingeid kriteeriume ei seata, võivad olla ka telefoniga filmitud ja monteeritud;
- Video maksimaallne pikkuseks võib olla 5 minutit;

Videod:
- lisatakse youtube.com videokeskkonda kus on kõigil võimalik vaadata ning hinnata teiste töid;

Loe edasi täpset infot : www.kesa.ee/tp

Sitemap
© MTÜ Kollane Maasikas